Enhälligt stöd för samförläggning med E.ON i Femsjö by

Under måndagen 1 april hölls ett möte med boende i Femsjö by. Förslaget att få till en samförläggning med E.ON i Femsjö by fick enhälligt stöd. Mer information i frågan kommer inom kort att presenteras på hemsidan.   /Mikael N

Intressenter i Femsjö by inbjuds till möte i Femsjö 1 april 09:30 angående samförläggning med E.ON

Vi har fått erbjudande från E.On att samförlägga våra rör ihop med deras kablar när de nu skall gräva i Femsjö by, de börjar gräva på Tisdag 2/4 därav denna korta framförhållning. Vi har ännu inte blivit tilldelade några bidrag från Region Halland eller Länsstyrelsen, men tycker ändå att det vore ett bra tillfälle att […]

Mötesnoteringar 14 mars 2013

Summering från mötet i Femsjö 14 mars 2013 Datum:            2013-03-14 Plats:              Femsjö skola Närvarande:     Mikael Nykvist, Ingmar Wahlström, Krister Wahlström och Ulrik Bertilsson Nästa möte:     I samband med presentation av Biggnet   Redovisning av bidragsansökning Vår ansökan är inskickad till Region Halland som har hand om kanalisationsstödet.. Region Halland har meddelat att medel för […]

Lansering av vårt nya tema på hemsidan

Vi övergår nu från en mer statisk bild där vi vill undersöka intresse till att få en förstasida som är mer inriktad på nyheter. Kommentera gärna.

Vi gratulerar Långaryds Fiberförening

Vi gratulerar Långaryds Fiberförening Den 13 mars blev historisk då de fick besked från Länsstyrelsen. De har blivit beviljade 3.56 miljoner!! Johan skriver på hemsidan: Nu väntar vi på klart besked från Region Halland på ca 1.75 miljoner, men som det ser ut nu så kommer vi totalt att kunna komma upp i 6.2 miljoner i bidrag […]

Besök hos GD Fiber 20 mars

Vi har kontakt med en fiberförening utanför Älmhult.  Det är Göteryd Delary Fiberförening och idag onsdag har de stormöte och några från styrelsen kommer att besöka mötet. Vi tar tacksamt emot hjälp och hoppas få med oss mycket matnyttigt hem. Hemsida: http://gdfiber.se/

Möte styrelse och suppleanter 14 mars

Påminner om nästa möte i Femsjö skola torsdag 14/3 kl 18:30. Agenda: Redovisning av bidragsansökningar. Samförläggning med EOn. Förstudien. Medlemsvärvning. Övriga frågor /Mikael

Möte styrelse och kontaktpersoner tisdag 22 jan 2013 18:30 i Femsjö skola.

Hej! Påminner om nästa möte i Femsjö skola Tisdag 22/1 kl 18:30. Vi fortsätter samtalen angående förstudie och redovisar kontakter tagna med Halmstad stadsnät (Ulrik), Bignet (Ulrik), Infratec, GD-Fiber (Mikael) och EKB (Vincent). Även info om våran Kanalisationsansökan. Hälsn. Mikael

Möte styrelse och kontaktpersoner 9 jan 2013

Plats: Femsjö skola Tid: 18:30 Agenda: – Besök från Bynet – Besök från Peab – Övriga frågor

Möte utökad styrelse 13 dec i Femsjö, kl 18:30

Agenda: Redovisning av bidragsansökan för förstudien. Genomgång och godkännande av föreningspresentation och områdeskarta. Redovisning av hemsidan. ByNet. Övriga frågor /Mikael