Nästa möte torsdag 26 september kl 18:30 i Femsjö skola.

Tacksamt om alla kontaktpersoner kan delta.   /Mikael

Protokoll från möte 5 sept 2013

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-09-05, Kl.19:00 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Vincent P, Björn O, Åke N, Lennart L, Pär A, Marcus A, Krister W, Ingmar W, Ulrik B och Johnny A.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. Godkändes §3 Val av mötesordförande. Mikael N valdes §4 Val av […]

Ny tid för nästa möte, det blir torsdag 5 september kl 19:00

Nästa möte för styrelse och kontaktpersoner är i Femsjö skola torsdagen den 5 sep kl 19:00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Välkomna

Protokoll 20130616 Femsjö skola

FFFiber protokoll 20130616 Femsjö skola   Ämne: Samförläggning Hallaböke  Deltagare Vincent, Jhonny, Marcus, Krister, Mikael, Ingmar, Lennart   1.  Mikael har fått en mall till markavtal via vägföreningen från Långaryds fiberförening som kan användas.   2.  Mikael rapporterade att man haft ett möte med Hallabökeboarna i älgslakteriet i Hallaböke. Man var positiva till att vara med på […]

Lennart Larsson ny kontaktperson för Hallaböke

Vår grupp av kontaktpersoner har fått förstärkning av Lennart Larsson som kommer ta området vid Hallaböke. Välkommen Lennart. /Mikael (via Ulrik)

Ytterligare förstärkning – Ove Makkonen hjälper oss med våra kommandande markavtal

Vi är glada för att Ove tagit rollen som ansvarig för markavtalen. Det innebär inte att han ska göra alla dessa utan hålla ihop arbetet och ha en samordnande roll med kontaktpersonerna. /Mikael (via Ulrik)

Stöd för samförläggning med E.ON i Hallaböke med omnejd

I söndags 12 maj hölls ett informationsmöte för de boende i Hallaböke med omnejd. Vi har fått erbjudande från E.ON att de även lägger ner vår slang när de ändå gräver ner elkablarna till hushållen.  E.ON vill ha 45 kr/m för arbetet, materialet får vi själva stå för.   Uppslutningen till mötet var god och […]

Kallelse till Fibermöte

Hej, På uppdrag av Mikael skickar jag ut kallelse till nästa möte. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta. Fokus blir på presentation av Biggnet samt vår förstudie.   Förslag på agenda: Presentation Biggnet (Johan-Christer Svensson) c:a 1-1,5 timmar Kort statusuppdatering för pågående aktiviteter (Mikael) Förstudie, (Vincent) Hur går det med intresseanmälan? (alla) Eventuella områden/aktiviteter […]

Grattis Unnaryds fiberförening!

Vi gratulerar nu även Unnaryds fiberförening som fått bidrag beviljat av PTS  och Länsstyrelsen. De hoppas även på besked från Region Halland inom kort.  

Mötesnoteringar från möte 16 april ang samförläggning E.ON

Summering från mötet i Femsjö 16 april 2013 Datum:           2013-04-16 Plats:              Femsjö skola Närvarande:    Mikael Nykvist, Ingmar Wahlström, Krister Wahlström, Johnny Andersson, Åke Nilsson  och Ulrik Bertilsson Nästa möte:     I samband med presentation av Biggnet Samförläggning E.ON Femsjö Totalt 13 st intressenter i Femsjö E.ON håller på fakturan till april 2014. Materialkostnad totalt 27.449 kr dvs c:a 2.400 […]