Lennart Larsson ny kontaktperson för Hallaböke

Vår grupp av kontaktpersoner har fått förstärkning av Lennart Larsson som kommer ta området vid Hallaböke. Välkommen Lennart. /Mikael (via Ulrik)

Ytterligare förstärkning – Ove Makkonen hjälper oss med våra kommandande markavtal

Vi är glada för att Ove tagit rollen som ansvarig för markavtalen. Det innebär inte att han ska göra alla dessa utan hålla ihop arbetet och ha en samordnande roll med kontaktpersonerna. /Mikael (via Ulrik)

Stöd för samförläggning med E.ON i Hallaböke med omnejd

I söndags 12 maj hölls ett informationsmöte för de boende i Hallaböke med omnejd. Vi har fått erbjudande från E.ON att de även lägger ner vår slang när de ändå gräver ner elkablarna till hushållen.  E.ON vill ha 45 kr/m för arbetet, materialet får vi själva stå för.   Uppslutningen till mötet var god och […]

Kallelse till Fibermöte

Hej, På uppdrag av Mikael skickar jag ut kallelse till nästa möte. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta. Fokus blir på presentation av Biggnet samt vår förstudie.   Förslag på agenda: Presentation Biggnet (Johan-Christer Svensson) c:a 1-1,5 timmar Kort statusuppdatering för pågående aktiviteter (Mikael) Förstudie, (Vincent) Hur går det med intresseanmälan? (alla) Eventuella områden/aktiviteter […]

Grattis Unnaryds fiberförening!

Vi gratulerar nu även Unnaryds fiberförening som fått bidrag beviljat av PTS  och Länsstyrelsen. De hoppas även på besked från Region Halland inom kort.  

Mötesnoteringar från möte 16 april ang samförläggning E.ON

Summering från mötet i Femsjö 16 april 2013 Datum:           2013-04-16 Plats:              Femsjö skola Närvarande:    Mikael Nykvist, Ingmar Wahlström, Krister Wahlström, Johnny Andersson, Åke Nilsson  och Ulrik Bertilsson Nästa möte:     I samband med presentation av Biggnet Samförläggning E.ON Femsjö Totalt 13 st intressenter i Femsjö E.ON håller på fakturan till april 2014. Materialkostnad totalt 27.449 kr dvs c:a 2.400 […]

Enhälligt stöd för samförläggning med E.ON i Femsjö by

Under måndagen 1 april hölls ett möte med boende i Femsjö by. Förslaget att få till en samförläggning med E.ON i Femsjö by fick enhälligt stöd. Mer information i frågan kommer inom kort att presenteras på hemsidan.   /Mikael N

Intressenter i Femsjö by inbjuds till möte i Femsjö 1 april 09:30 angående samförläggning med E.ON

Vi har fått erbjudande från E.On att samförlägga våra rör ihop med deras kablar när de nu skall gräva i Femsjö by, de börjar gräva på Tisdag 2/4 därav denna korta framförhållning. Vi har ännu inte blivit tilldelade några bidrag från Region Halland eller Länsstyrelsen, men tycker ändå att det vore ett bra tillfälle att […]

Mötesnoteringar 14 mars 2013

Summering från mötet i Femsjö 14 mars 2013 Datum:            2013-03-14 Plats:              Femsjö skola Närvarande:     Mikael Nykvist, Ingmar Wahlström, Krister Wahlström och Ulrik Bertilsson Nästa möte:     I samband med presentation av Biggnet   Redovisning av bidragsansökning Vår ansökan är inskickad till Region Halland som har hand om kanalisationsstödet.. Region Halland har meddelat att medel för […]

Lansering av vårt nya tema på hemsidan

Vi övergår nu från en mer statisk bild där vi vill undersöka intresse till att få en förstasida som är mer inriktad på nyheter. Kommentera gärna.