Nästa möte tisdag 26 november kl 18:30 i Femsjö skola.

  Johnny tar med kaffe och fikabröd. Tacksamt om alla kontaktpersoner kan delta.   /Mikael

Informationsmail oktober 2013

  Klicka på bilden nedan för att öppna vårt informationsutskick för oktober 2013.      

Anslutning av fiberslangen till huset

I samband med samförläggningen med Eon så har vi fått frågor på hur man lämpligen gräver ner fiberslangen från tomtgränsen in till huset. På bilden visas ett exempel som vi kopierat från en annan fiberförening.   Fler instruktionen kommer att tas fram när vi kommer längre i projektet.

Nästa möte tisdag 22 oktober kl 18:30 i Femsjö skola.

Ulrik tar med kaffe och fikabröd. Tacksamt om alla kontaktpersoner kan delta.   /Mikael

Protokoll från möte 26 sept 2013

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-09-26, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Vincent P,  Åke N, Lennart L, Marcus A, Krister W, Ingmar W, Ulrik B och Johnny A.   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael N valdes   §4 Val av mötessekreterare. […]

Intressant artikel om personer som gått över till trådlös anslutning (mobilt bredband) men inte är nöjda.

En artikel i NyTeknik från besvikna personer som sagt upp sitt fasta bredbandsabonnemang men snabbt når begränsningarna och tvingas till dyra extrakostnader. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3755142.ece

Nästa möte torsdag 26 september kl 18:30 i Femsjö skola.

Tacksamt om alla kontaktpersoner kan delta.   /Mikael

Protokoll från möte 5 sept 2013

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-09-05, Kl.19:00 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Vincent P, Björn O, Åke N, Lennart L, Pär A, Marcus A, Krister W, Ingmar W, Ulrik B och Johnny A.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. Godkändes §3 Val av mötesordförande. Mikael N valdes §4 Val av […]

Ny tid för nästa möte, det blir torsdag 5 september kl 19:00

Nästa möte för styrelse och kontaktpersoner är i Femsjö skola torsdagen den 5 sep kl 19:00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Välkomna

Protokoll 20130616 Femsjö skola

FFFiber protokoll 20130616 Femsjö skola   Ämne: Samförläggning Hallaböke  Deltagare Vincent, Jhonny, Marcus, Krister, Mikael, Ingmar, Lennart   1.  Mikael har fått en mall till markavtal via vägföreningen från Långaryds fiberförening som kan användas.   2.  Mikael rapporterade att man haft ett möte med Hallabökeboarna i älgslakteriet i Hallaböke. Man var positiva till att vara med på […]