1 september 2014 öppnas Landsbygdsprogrammet för ansökan

Länsstyrelsen har nu fått besked om att stöd till bredband blir möjligt att söka från 1 september 2014 men i praktiken kommer inga beslut att tas förrän i maj 2015. Programförslaget ska kompletteras i höst och tidigast nästa vår kan det bli godkänt av EU-kommissionen. Det står redan nu klart att det inte kommer finnas […]

Fiberföreningen träffar Landshövdingen

Lena Sommestad besökte som ny Landshövding Hylte kommun den 16 maj. Det ingick bland annat besök på Elias Fries där vi i Femsjö Färgaryds Fiberförening fick en möjlighet att presentera vår förening och även framföra våra synpunkter. Presentationen inriktade sig på tre problem med tillhörande förslag till lösningar. – Ekonomi Halland är tredje sämst i […]

Protokoll från möte 12 maj 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-05-12, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Vincent Persson och Johnny Andersson   §1    Mötets öppnande §2    Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Förändrade regler från Länsstyrelsen

Nedan information har skickats ut från Länsstyrelsen. Viktig information som rör överlåtelse av bredbandsnät från den 14 mars 2014 Jordbruksverket har genom FP-meddelande 9/2014 meddelat föreskrifter gällande överlåtelse av bredbandsnät finansierade med medel från Landsbygds­programmet.   I korthet innebär det följande: Från den 14 mars 2014 är det absolut förbjudet att, inom fem år från […]

Protokoll från möte 21 jan 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-01-21, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Ingmar Wahlström, Björn Oscarsson, Ove Makkonen och Johnny Andersson   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson […]

Nästa möte tisdag 21 jan 2014 i Femsjö skola

Dagordning: Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-01-21, Kl.18:30 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. §6 Uppläsning av förra mötesprotokollet. §7 Stadgeändring. §8 Samförläggning med EOn. §9 Förstudien – Kartor. §10 Bidragsansökningar. §11 Informationsmail. §12 Övriga frågor. […]

Ansökan om bidrag för förstudie beviljad

Ville bara meddela att vi fått beviljat vår ansökan om bidrag för förstudie av bredbandsutbyggnad av Länsstyrelsen. Vi kommer att få 50% av våra kostnader, som är 32 399:-, alltså 16 200:- i stöd.   /Mikael

Protokoll från möte 29 oktober 2013

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-10-29, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Vincent Persson, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Krister Wahlström och Johnny Andersson     §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Protokoll från möte 22 oktober 2013

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-10-22, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Vincent Persson, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Krister Wahlström och Johnny Andersson     §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Senaste informationen från Länsstyrelsen

Hej på er! Jag har pratat med Kristina Lidfeldt på Länsstyrelsen angående att vi skall skicka in ny ansökan om kanalisationsstöd. Hon sa att det är ingen ide att skicka in någon ny ansökan då de inte kommer att ta emot den. Hon tror att det blir i Mars månad som man kan söka på […]