Nu kan vi äntligen söka pengar. Så här fungerar det.

Nu är äntligen programmet öppnat och regelverket uppsatt. På jordbruksverkets hemsida finns informationen samlad. Läs mer här Kort summering: Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Landsbygdsprogrammet är dock inte klart ännu, det förväntas bli klart i maj 2015. Det betyder att vi inte kommer att kunna […]

Protokoll från möte 9 sep 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-09-09, kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson,  Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Vincent Persson och Lennart Larsson     §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    Val av mötessekreterare. Björn Oscarsson valdes   §5    […]

Protokoll från möte 19 aug 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-08-19, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Vincent Persson och Johnny Andersson   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Protokoll från möte 23 juni 2014

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-06-23, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Vincent P, Åke N, Lennart L, Krister W, och Johnny A.   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael N valdes   §4 Val av mötessekreterare. Johnny valdes   §5 Val av […]

1 september 2014 öppnas Landsbygdsprogrammet för ansökan

Länsstyrelsen har nu fått besked om att stöd till bredband blir möjligt att söka från 1 september 2014 men i praktiken kommer inga beslut att tas förrän i maj 2015. Programförslaget ska kompletteras i höst och tidigast nästa vår kan det bli godkänt av EU-kommissionen. Det står redan nu klart att det inte kommer finnas […]

Fiberföreningen träffar Landshövdingen

Lena Sommestad besökte som ny Landshövding Hylte kommun den 16 maj. Det ingick bland annat besök på Elias Fries där vi i Femsjö Färgaryds Fiberförening fick en möjlighet att presentera vår förening och även framföra våra synpunkter. Presentationen inriktade sig på tre problem med tillhörande förslag till lösningar. – Ekonomi Halland är tredje sämst i […]

Protokoll från möte 12 maj 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-05-12, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Vincent Persson och Johnny Andersson   §1    Mötets öppnande §2    Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Förändrade regler från Länsstyrelsen

Nedan information har skickats ut från Länsstyrelsen. Viktig information som rör överlåtelse av bredbandsnät från den 14 mars 2014 Jordbruksverket har genom FP-meddelande 9/2014 meddelat föreskrifter gällande överlåtelse av bredbandsnät finansierade med medel från Landsbygds­programmet.   I korthet innebär det följande: Från den 14 mars 2014 är det absolut förbjudet att, inom fem år från […]

Protokoll från möte 21 jan 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-01-21, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Åke Nilsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Ingmar Wahlström, Björn Oscarsson, Ove Makkonen och Johnny Andersson   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson […]

Nästa möte tisdag 21 jan 2014 i Femsjö skola

Dagordning: Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-01-21, Kl.18:30 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. §6 Uppläsning av förra mötesprotokollet. §7 Stadgeändring. §8 Samförläggning med EOn. §9 Förstudien – Kartor. §10 Bidragsansökningar. §11 Informationsmail. §12 Övriga frågor. […]