Nytt informationsblad till de boende i området

Vi har tagit fram ett informationsblad som vi kommer att dela ut till de boende i området. Det täcker förutom en generell uppdatering av vad som händer också ett förtydligande av kommunens avtal med IP-Only. På första sidan har vi summerat det viktigaste i punktform och på baksidan finns lite mer utförlig information att läsa.Vi […]

Förtydligande angående kommunens avtal med IP-Only

Hylte kommun tecknade i mitten på mars ett avtal med IP-Only som kommer att bygga ett fibernätverk och ansluta Hyltebostäders lägenheter samt alla kommunala fastigheter såsom skolor, äldreboende och kontor till deras fibernätverk.   Observera att utbyggnaden på landsbygden som nämns i utskick och hemsidor, där gäller fortfarande att det måste finnas en lokal fiberförening […]

Fiberföreningen har träffat potentiella kommunikationsoperatörer (KO)

Under mars har vi träffat tre så kallade kommunikationsoperatörer (KO) för att samla in mer information om företagen och deras tjänster. Dessa KO är företag som kopplar vårt framtida fibernät till Internet. De skapar ett så kallat öppet nät där vi som kunder kan gå in på en portal och köpa de tjänster (Internet, telefon […]

Hylte kommun tecknar avtal med IP-Only

IP-Only kommer att förse kommunen med fibernät till deras fastigheter. Det kommer även finnas möjlighet för privatpersoner att ansluta sig i vissa samhällen. I dagsläget saknar vi mer exakt information. Läs mer här: http://hyltestadsnat.se/  

Tack till Unnaryds Fiberförening för dagens informationsutbyte

Vi vill tacka Unnaryds fiberförening för att de kom till vårt möte idag. Det var nog egentligen inte så mycket utbyte av information utan mest ett givande av erfarenhet och tips från Unnaryds sida. Det är vi oerhört tacksamma för. Det faktum att vår fiberförening ligger tidsmässigt efter både Unnaryd och Långaryd i processen gör ju att vi kan åka lite snålskjuts på […]

Protokoll från möte 2015-02-05, kl.18:30 i Femsjö Skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-02-05, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Marcus Andersson, Conny Ekman, Ove Makkonen och Ulrik Bertilsson.   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    […]

Ansökan till jordbruksverket inskickad

Äntligen är ansökan nu inskickad till Jordbruksverket. Det känns som slutet på en lång resa men är förhoppningsvis bara början. Nu får vi avvakta besked och under tiden ska vi bland annat analysera lämliga tjänsteleverantörer som finns på marknaden.  

Fiber på barnens önskelista inför julen

Jag fick se Otto i Ekenäs önskelista inför julen. Vad kommer strax efter PS4 på listan? Jo fiber till huset. Ett speciellt tack till dig Otto som stödjer oss i vårt arbete. /Ulrik

Protokoll från möte 2 dec 2014

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-12-02, kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael Nykvist. Ingmar Wahlström, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Marcus Andersson, Conny Ekman och Ulrik Bertilsson.   §1 Mötets öppnande Mötet inleddes med en tyst för minut för vår avlidne revisor, Lennart Björklund.   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    […]

Protokoll från möte 21 okt 2014

Protokoll Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2014-10-21, kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson,  Krister Wahlström, Ingmar Wahlström, Johnny Andersson och Ulrik Bertilsson.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes   §5    Val […]