Protokoll från möte 2015-10-07 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-10-07, Kl.17:00 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Åke Nilsson, Marcus Andersson och Conny Ekman.   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Protokoll från möte 2015-09-24 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-09-24, Kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström och Johnny Andersson. 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes 5 Val av två justeringsmän. […]

Vi är numera medlemmar i Byanätsforum

Byanätsforum är ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi samlar lokalt ägda bredbandsnät i en gemensam organisation.  Deltagande är kostnadsfritt och alla byanät är välkomna att anmäla intresse om att bli medlemmar.           […]

Artikel i HP om fiberutbyggnaden

Enligt den information som gått ut från kommunen och IP-Only i pressen så tolkar många läsare att IP-Only även kommer att sköta utbyggnaden på landsbygden. Den 18 aug skrevs exempelvis denna text i HP. ”Men den kommunala delen blir inte klart i år. I ett andra steg under 2016 ska projektet slutföras på landsbygden. Också […]

Protokoll från årsmöte 2015-06-17 i Femsjö skola

Årsmöte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-06-17, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Marcus A, Åke N, Lennart L, Krister W, Ingmar W och Johnny A.   Mötets öppnande Ordförande Mikael Nykvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   Val av ordförande för mötet och sekreterare. Mikael Nykvist valdes till ordförande för […]

Protokoll från möte 2015-06-17 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-06-17, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Marcus A, Åke N, Lennart L, Krister W, Ingmar W och Johnny A.   Mötets öppnande Ordförande Mikael Nykvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   Val av ordförande för mötet och sekreterare. Mikael Nykvist valdes till ordförande för […]

Nytt informationsblad till de boende i området

Vi har tagit fram ett informationsblad som vi kommer att dela ut till de boende i området. Det täcker förutom en generell uppdatering av vad som händer också ett förtydligande av kommunens avtal med IP-Only. På första sidan har vi summerat det viktigaste i punktform och på baksidan finns lite mer utförlig information att läsa.Vi […]

Förtydligande angående kommunens avtal med IP-Only

Hylte kommun tecknade i mitten på mars ett avtal med IP-Only som kommer att bygga ett fibernätverk och ansluta Hyltebostäders lägenheter samt alla kommunala fastigheter såsom skolor, äldreboende och kontor till deras fibernätverk.   Observera att utbyggnaden på landsbygden som nämns i utskick och hemsidor, där gäller fortfarande att det måste finnas en lokal fiberförening […]

Fiberföreningen har träffat potentiella kommunikationsoperatörer (KO)

Under mars har vi träffat tre så kallade kommunikationsoperatörer (KO) för att samla in mer information om företagen och deras tjänster. Dessa KO är företag som kopplar vårt framtida fibernät till Internet. De skapar ett så kallat öppet nät där vi som kunder kan gå in på en portal och köpa de tjänster (Internet, telefon […]

Hylte kommun tecknar avtal med IP-Only

IP-Only kommer att förse kommunen med fibernät till deras fastigheter. Det kommer även finnas möjlighet för privatpersoner att ansluta sig i vissa samhällen. I dagsläget saknar vi mer exakt information. Läs mer här: http://hyltestadsnat.se/