Uppdaterade regler från Jordbruksverket

Jordbruksverket har under december 2015 justerat poängsättning och prioritering av ansökningarna. Det är nu endast tre kriterier som mäts. För vårt område tolkar vi det positivt. Vi hoppas få full poäng i minst två av de tre kriterierna. Angående den tredje som är anslutningsgraden, så finns en schablonberäkning som också kommer att ge oss hög […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson och Conny Ekman.     Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. Lennart […]

Region Hallands Bredbandsstrategi för 2015-2020 publicerad

Här är en länk till Region Hallands Bredbandsstrategi. Den publicerades i december 2015. http://www.regionhalland.se/PageFiles/45769/337_Bredbandsstrategi_v4.pdf  

Protokoll från möte 2015-11-11 i Femsjö skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-11-11, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Lennart Larsson, Krister Wahlström, Vincent Persson och Johnny Andersson   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Godkändes   3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   4 Val av mötessekreterare. Johnny Andersson valdes   […]

Protokoll från möte 2015-10-07 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-10-07, Kl.17:00 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Åke Nilsson, Marcus Andersson och Conny Ekman.   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Protokoll från möte 2015-09-24 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-09-24, Kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström och Johnny Andersson. 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes 5 Val av två justeringsmän. […]

Vi är numera medlemmar i Byanätsforum

Byanätsforum är ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi samlar lokalt ägda bredbandsnät i en gemensam organisation.  Deltagande är kostnadsfritt och alla byanät är välkomna att anmäla intresse om att bli medlemmar.           […]

Artikel i HP om fiberutbyggnaden

Enligt den information som gått ut från kommunen och IP-Only i pressen så tolkar många läsare att IP-Only även kommer att sköta utbyggnaden på landsbygden. Den 18 aug skrevs exempelvis denna text i HP. ”Men den kommunala delen blir inte klart i år. I ett andra steg under 2016 ska projektet slutföras på landsbygden. Också […]

Protokoll från årsmöte 2015-06-17 i Femsjö skola

Årsmöte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-06-17, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Marcus A, Åke N, Lennart L, Krister W, Ingmar W och Johnny A.   Mötets öppnande Ordförande Mikael Nykvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   Val av ordförande för mötet och sekreterare. Mikael Nykvist valdes till ordförande för […]

Protokoll från möte 2015-06-17 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-06-17, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Marcus A, Åke N, Lennart L, Krister W, Ingmar W och Johnny A.   Mötets öppnande Ordförande Mikael Nykvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   Val av ordförande för mötet och sekreterare. Mikael Nykvist valdes till ordförande för […]