Ingen stämma i fiberföreningen ikväll (26/5) som det tyvärr felaktigt uppgivits av Hallandsposten

Hej alla,   Som ni troligen hört så har ansökan beviljats och vårt område har fått närmare 12 miljoner i stöd. Det är riktigt roligt.   I tisdags var det en artikel i Hallandsposten där det tyvärr stod en del felaktigheter. Det är ingen stämma idag torsdag 26/5 utan ett vanligt arbetsmöte för styrelsen. IP-Only […]

Vår ansökan beviljad idag!

Idag har Länsstyrelsen i Halland haft beslutsmöte för Landsbygdsprogrammet. Enligt information från Bynet så har vår ansökan beviljats stöd. Som Gustav på Bynet uttrycker det ”Nu är det full gas som gäller”. Vi återkommer med mer information inom kort. /Ulrik    

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-02-10, kl.18:30 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes §5 Val av två justeringsmän. Johnny Andersson och Krister […]

Fiberförening har idag nått en överenskommelse med IP-Only

Det är med glädje och en viss stolthet som vi summerar dagens möte med IP-Only och Bynet. Fiberföreningen har under en tid förhandlat med IP-Only. IP-Only är det företag som Hylte kommun skrivit avtal med för att skapa ett kommunalt stadsnät. Tack vare det stora intresset för fiber i området har vi kunnat få till ett riktigt […]

Fiberförening har idag nått en överenskommelse med IP-Only

Det är med glädje och en viss stolthet som vi summerar dagens möte med IP-Only och Bynet. Fiberföreningen har under en tid förhandlat med IP-Only. IP-Only är det företag som Hylte kommun skrivit avtal med för att skapa ett kommunalt stadsnät. Tack vare det stora intresset för fiber i området har vi kunnat få till ett riktigt […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:00 i Femsjö Skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Ingmar Wahlström och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande Mikael Nykvist hälsade alla välkomna och introducerade även Bo Samuelsson som ny […]

Uppdaterade regler från Jordbruksverket

Jordbruksverket har under december 2015 justerat poängsättning och prioritering av ansökningarna. Det är nu endast tre kriterier som mäts. För vårt område tolkar vi det positivt. Vi hoppas få full poäng i minst två av de tre kriterierna. Angående den tredje som är anslutningsgraden, så finns en schablonberäkning som också kommer att ge oss hög […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson och Conny Ekman.     Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. Lennart […]

Region Hallands Bredbandsstrategi för 2015-2020 publicerad

Här är en länk till Region Hallands Bredbandsstrategi. Den publicerades i december 2015. http://www.regionhalland.se/PageFiles/45769/337_Bredbandsstrategi_v4.pdf  

Protokoll från möte 2015-11-11 i Femsjö skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-11-11, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Lennart Larsson, Krister Wahlström, Vincent Persson och Johnny Andersson   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Godkändes   3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   4 Val av mötessekreterare. Johnny Andersson valdes   […]