Besök hos GD Fiber 20 mars

Vi har kontakt med en fiberförening utanför Älmhult.  Det är Göteryd Delary Fiberförening och idag onsdag har de stormöte och några från styrelsen kommer att besöka mötet. Vi tar tacksamt emot hjälp och hoppas få med oss mycket matnyttigt hem. Hemsida: http://gdfiber.se/

Fiberföreningen skapad

Femsjö-Färgaryds Fiber ekonomisk Förening skapad ! Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna stadgarna för Femsjö Färgaryds Fiberförening. Föreningsstämman valde Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Pär Ahlstrand, Ingmar Wahlström till styrelseledamöter och Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Krister Wahlström till styrelsesuppleanter. /Ulrik

Första mötet i Femsjö skola

Den 11 juni träffades vi för första gången i Femsjö skola. Johan Edenholm och Bo Eriksson från Långaryds Fiberförening var där och informerade om deras erfarenheter och tips hur man bör fortsättar. Summerat så blev vi inte avskräckta utan vill fortsätta arbetet mot att skapa upp en fiberförening. /Ulrik