Mötesnoteringar från fibermöte 2018-08-27

Deltagare:

Ottossons i Hedekas (gräventreprenör från Uddevalla): Viktor Andersson och Anders Hantoft 070-273 90 54

Karl Gottfridsson Byggchef IP-Only

Jim Rosenvang på JTD

Fredrik Odqvist inhyrd för IP-Only för att hjälpa till med markavtal

Från fiberföreningen: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Björn Oskarsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Ingvar Persson, Vincent Persson och Johnny Andersson,

 

Status för projektet:

 • IP-Only stoppade projektet. Orsaken var bland annat att de var tveksamma till sin kostnadskalkyl. I maj gjordes en ny kalkyl som de nu godkänt.
 • Ottossons i Hedekas (Uddevalla) är anlitad gräventreprenör. Företaget som grävde förra året (BM Schakt) var uppbundna i andra projekt.
 • De problem som fanns med markavtal är nu lösta.
 • Erforderliga tillstånd från Trafikverket också klara.
 • Antalet beställningar av fiber har ökat. IP-Only har nu drygt 350 som beställt i området.
 • De kommer behöva bli av med sten. Känner vi till någon som behöver sten så tar de tacksamt emot namn. Helst under 10 km bort. Kontakta i så fall Anders Hantoft direkt på 070-273 90 54.
 • IP-Only kommer inom några veckor att skicka ut information till de som beställt.
 • Hela vårt nät kommer att anslutas till befintlig nod i Hylte. De kommer därför att börja gräva från Hylte via Bexet och ut till vår nod som blir i Ulvhult. Eventuellt kommer denna nod även matas från Lidhult för att få redundans.
 • De planerar att använda tre grävmaskiner. En stor, en liten och en hjulmaskin. De kommer att arbeta samlat dvs relativt nära varandra av praktiska skäl.
 • Tidplan: Grävstart inom 2-4 veckor då Ottossons är klara med befintligt projekt i Laholm. De siktar på att starta upp de första kunderna strax efter nyår och vara helt klara i september 2019 med slutbesiktning.
 • De gräver ungefär 1-1,5 km/vecka. Något mer om förutsättningarna är bra.
 • Nybeställning är stängt. Om någon ytterligare vill beställa så får vi kontakta Byggchefen karl.gottfridsson@ip-only.se . Han behöver godkänna fastigheten (beror på hur nära fastigheten ligger). Priset 19.900 kr. Därefter kan kunden ringa till IP-Only och beställa manuellt. Informera supporten att de fått OK från projektets byggchef.