Vad kostar det?

Vad kostar det?

  • Vi kan få upp till 60% i bidrag. Detta är alltså en unik möjlighet att få EU-pengar till din fastighet.
  • Vi uppskattar att den totala kostnaden blir c:a 50.000 kr per fastighet. Av dessa skulle alltså 30.000 betalas av bidraget och resterande 20.000 kr får betalas av fastighetsägaren själv.
  • Alla kommer betala samma pris. De som önskar ansluta sig i efterhand får betala hela kostnaden själv och missar givetvis också möjligheten till bidrag.
  • De flesta kommer att kunna sänka sin månadskostnad (bredband, telefoni och TV) och på så sätt spara in investeringen på sikt, samtidigt som fastighetens värde ökar.
  • Tänk på att ju fler vi blir desto lägre pris per fastighet.Prata gärna med grannarna.