Tidplan

Översiktlig tidplan:

  • Intresseanmälan startades redan i slutet av 2012 och är fortfarande öppen.
  • Förstudie är gjord där vi kartlagt vilka fastigheter som anmält sig och en beräknad kostnad för grävning och material.
  • Pengarna för bredbandsstöd från programmet 2007-2013 var slut. Vi har däför fått avvakta nästa program som sträcker sig från 2014 och framåt.
  • Ansökan till jordbruksverket skickades in i december 2014 och nu väntar vi på att få svar. Reglerna för Landsbygdsprogrammet är dock inte klara och besked om eventuellt bidrag kommer tidigast att kunna ges efter sommaren 2015.
  • Tiden fram till besked används nu för att kontakta och utvärdera företag som ska leverera tjänster.
  • En mer exakt kostnadskalkyl kommer tas fram baserad på priserna från ovan leverantörer.Om vi får ett positivt besked på vår ansökan kommer vi göra ett ytterligare försök att få fler intressenter.
  • Vi behöver även komma igång med markavtal för berörda markägare.
  • Intressenterna kommer att kallas till informationsmöten och slutgiltigen en stämma där beslut ska fattas om vi vill starta upp projektet eller ej.
  • Därefter har intressenterna möjlighet att tacka ja eller nej till förslaget och skriva under avtalet.
  • Grävningen startar förhoppningsvis hösten 2015 alternativt våren 2016.