Information

Regeringen satsar stora pengar för att påskynda utbyggnaden av bredband via fiberkabel på landsbygden. Satsningen är en tydlig signal från regeringen att bredband är en förutsättning för boende och företagande i hela landet.

Till skillnad från i tätorterna så finns det inget kommersiellt intresse från exploatörer att installera fiberkabel till hushållen. Husen ligger helt enkelt för utspridda. För att kompensera detta stöder regeringen lokala satsningar men det krävs lokalt engagemang samt att utbyggnaden av fiberkabel sker inom en ekonomisk förening.

Vi är därför några från bygden som tagit initiativ och bildat Femsjö Färgaryds fiber ek. förening. Under hösten 2012 undersöker vi ditt intresse av att ansluta din fastighet till en modern bredbandslösning via fiberkabel.

Nedan en kortfattad information om vilka möjligheter som finns och varför nuvarande hastigheter inte kommer att räcka i framtiden. För mer information gå in på vår hemsida eller Hylte kommuns (under bygga, bo / bredband). Det går givetvis  även bra att kontakta någon av kontaktpersonerna.

  • Boende på landsbygden bör få samma förutsättningar som övriga.
  • Nya tjänster för TV, video, telefoni och Internet utvecklas hela tiden som kräver högre hastigheter än vad våra gamla telefonledningar klarar av.
  • Telia har inte längre något samhällsansvar att leverera telefoni/bredband.  Där de har tekniska problem eller inte anser det lönsamt längre sägs avtalen istället upp. Då blir kunden hänvisade till mobiltelefoni istället med låga överföringshastigheter som följd.
  • Fiberkabel är mindre åskkänsligt. Nedslagen följer vanligtvis telefon och elmatning in i husen. Fiberkabel leder inte elektrisk ström och därmed minskar risken för påverkan betydligt.
  • Framtidssäker lösning. Vi lägger ner rör i marken där vi senare blåser i fiberkabel. Både fiberkabel och aktiv utrustning i ändarna kan enkelt bytas ut om det behövs i framtiden.

1 comment on “Information”

  1. Björn Oscarsson

    Nu börjar det likna nåt på hemsidan,bra jobbat //Björn

Comments are closed.