Grävstart närmar sig äntligen

GrävstartByNet har handlat upp entreprenad av JTD (http://JTD.se) för vårt område. JTD använder i sin tur underentreprenör BN Schakt från Strömsnäsbruk för grävning (http://www.bnschakt.com/). Målet är att grävningen ska vara klar i år. Fibern blåses i efter hand och fibernätet driftsätts i etapper.

JTD är beredd att starta grävningen så fort vi har markavtal klara för någon del. ByNet skickar ut markavtal för underskrift och eventuell påminnelse. Fiberföreningen bistår med hjälp. Markavtalen är på 25 år och därefter förlängs de automatiskt med 5 år om inte någon part säger upp avtalet minst 12 månader före avtalets utgång.

Föreslagen grävsträcka nås via denna länk eller från JTD’s hemsida http://JTD.se. Klicka på projekt och välj Femsjö/Färgaryd. Kontrollera gärna att punkten på kartan är på rätt plats. En röd punkt avser ej beställt och en gul är punkt avser fastighet som beställt fiberanslutning. Genom att klicka på punkterna på kartan ges mer information om fastigheten.

Diskutera gärna bästa sträckning för grävning med era grannar och involvera respektive kontaktperson från fiberföreningen. En lista på kontaktpersoner finns på vår hemsida http://www.fffiber.se/. Grävning sker oftast utmed vägar men är det möjligt så använd gärna åkermark då det är enklare att gräva där.

ByNet ersätter 6 kr/m för markintrång. Tidigare har IP-Only föreslagit en bygdepeng, men föreningen föredra att markägarna ersätts istället. De betalar även 1 kr/m2 för skördeskador. Normalt förläggningsdjup är 60 cm, dock minst 40 cm.

Har markägare någon plats där de gärna vill få sten från grävningen så hör av er. JTD önskar även platser där de kan ha sitt material, manskapsbod samt temporära platser för sten. De vill inte gärna köra mer än 15 minuter mellan grävning och materialplats.

För vägsträckor som hanteras av en vägförening så är det vägföreningen (ordförande/styrelse) som accepterar markavtalet. 2 meter från vägen ingår normalt i vägföreningens ansvar. Grävning sker normalt i inner eller ytterslänt utmed vägen. Väg återställs till befintligt skick efter grävningen. Eventuella beläggningsskador likaså.

JTD har informationsblad för grävning på tomten samt en flagga som fastighetsägaren använder för att markera var de önskar få in fibern. Detta ska distribueras till samtliga som beställt.

I dagsläget har 284 fastighetsägare beställt vilket motsvarar ungefär 50% av det totala antalet fastigheter i området.

Mikael kallar snarast till ett första möte med JTD och lämpliga berörda markägare i Jonsbo-området för att i mer detalj titta på föreslagen grävsträckning. De fokuserar på ett mindre område för att snarast komma igång med grävning där.

Kommentarer inaktiverade.