Föreslagen grävsträcka och markavtal

JTD har gjort ett förslag där fibern ska förläggas. Klicka här för att visa.

Kontrollera gärna att punkten på kartan är på rätt plats. En röd punkt avser ej beställt och en gul punkt avser fastighet som beställt fiberanslutning. Genom att klicka på punkterna på kartan ges mer information om fastigheten.

Diskutera gärna bästa sträckning för grävning med era grannar och involvera respektive kontaktperson från fiberföreningen. En lista på kontaktpersoner finns på vår hemsida http://www.fffiber.se/. Grävning sker oftast utmed vägar men är det möjligt så använd gärna åkermark då det är enklare att gräva där.

ByNet ersätter 6 kr/m för markintrång. Tidigare har IP-Only föreslagit en bygdepeng, men föreningen föredra att markägarna ersätts istället. De betalar även 1 kr/m2 för skördeskador. Normalt förläggningsdjup är 60 cm, dock minst 40 cm.

Har markägare någon plats där de gärna vill få sten från grävningen så hör av er. JTD önskar även platser där de kan ha sitt material, manskapsbod samt temporära platser för sten. De vill inte gärna köra mer än 15 minuter mellan grävning och materialplats.

För vägsträckor som hanteras av en vägförening så är det vägföreningen (ordförande/styrelse) som accepterar markavtalet. 2 meter från vägen ingår normalt i vägföreningens ansvar. Grävning sker normalt i inner eller ytterslänt utmed vägen. Väg återställs till befintligt skick efter grävningen. Eventuella beläggningsskador likaså.

 

Kommentarer inaktiverade.