Category Archives: Rullande Nyhet

Årsmöte

Femsjö Färgaryds Fiberförening Årsmöte, 2019-06-11 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Mikael Nykvist valdes till ordförande Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet 3. Godkännande av röstlängden Godkändes 4. Val av en eller två justeringsmän Till justeringsmän valdes Björn Oscarsson och Åke Nilsson 5. Frågan

Read More