Category Archives: Nyheter

Byggstatus

Entreprenörerna har börjat blåsa och svetsa fiber i etapp två. De räknar med att driftsätta etapp 2 innan årsskiftet. De abonnenter i etapp 1 som inte har fått igång sin fiber på grund av ”veck” på slangarna skall blåsas och driftsättas ihop med etapp 2. Grävgänget är igång i etapp 3 och det löper på

Read More

Byggstatus för området

För boende i sektor 1 ( Hässlehult, Sonhult, Kalvhult, Bexet, Kråkshult, Ekenäs och Gullanabba) pågår nu installationen av aktiv utrustning hemma hos er. Ni blir uppringda av en underleverantör till IP-Only som heter Blacklink. De bokar tid för installationen hemma hos er. Det återstår fortfarande lite jobb i den centrala noden men det ska snart

Read More

Årsmöte

Femsjö Färgaryds Fiberförening Årsmöte, 2019-06-11 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Mikael Nykvist valdes till ordförande Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet 3. Godkännande av röstlängden Godkändes 4. Val av en eller två justeringsmän Till justeringsmän valdes Björn Oscarsson och Åke Nilsson 5. Frågan

Read More

Grävstart närmar sig äntligen

ByNet har handlat upp entreprenad av JTD (http://JTD.se) för vårt område. JTD använder i sin tur underentreprenör BN Schakt från Strömsnäsbruk för grävning (http://www.bnschakt.com/). Målet är att grävningen ska vara klar i år. Fibern blåses i efter hand och fibernätet driftsätts i etapper. JTD är beredd att starta grävningen så fort vi har markavtal klara

Read More

Sista anmälningsdag framflyttad till 15 oktober 2016

IP-Only har flyttat fram sista anmälningsdag för att beställa fiber till den 15 oktober 2016. De utlovade informationskvällarna kommer att bli i september. Inbjudan med exakta datum och platser kommer att skickas ut till fastigheterna i området. Vi uppdaterar även här på hemsidan så fort vi fått informationen av IP-Only. Anmälan görs på http://hylte.ip-only.se/ Frågor hänvisas

Read More

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-02-10, kl.18:30 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes §5 Val av två justeringsmän. Johnny Andersson och Krister

Read More

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:00 i Femsjö Skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Ingmar Wahlström och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande Mikael Nykvist hälsade alla välkomna och introducerade även Bo Samuelsson som ny

Read More

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson och Conny Ekman.     Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. Lennart

Read More

Protokoll från möte 2015-11-11 i Femsjö skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-11-11, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Lennart Larsson, Krister Wahlström, Vincent Persson och Johnny Andersson   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Godkändes   3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   4 Val av mötessekreterare. Johnny Andersson valdes  

Read More

Protokoll från möte 2015-10-07 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-10-07, Kl.17:00 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Åke Nilsson, Marcus Andersson och Conny Ekman.   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes

Read More