Grävstart närmar sig äntligen

ByNet har handlat upp entreprenad av JTD (http://JTD.se) för vårt område. JTD använder i sin tur underentreprenör BN Schakt från Strömsnäsbruk för grävning (http://www.bnschakt.com/). Målet är att grävningen ska vara klar i år. Fibern blåses i efter hand och fibernätet driftsätts i etapper. JTD är beredd att starta grävningen så fort vi har markavtal klara […]

Sista anmälningsdag framflyttad till 15 oktober 2016

IP-Only har flyttat fram sista anmälningsdag för att beställa fiber till den 15 oktober 2016. De utlovade informationskvällarna kommer att bli i september. Inbjudan med exakta datum och platser kommer att skickas ut till fastigheterna i området. Vi uppdaterar även här på hemsidan så fort vi fått informationen av IP-Only. Anmälan görs på http://hylte.ip-only.se/ Frågor hänvisas […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-02-10, kl.18:30 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes §4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes §5 Val av två justeringsmän. Johnny Andersson och Krister […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:00 i Femsjö Skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2016-01-13, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Ingmar Wahlström och Conny Ekman.   §1 Mötets öppnande Mikael Nykvist hälsade alla välkomna och introducerade även Bo Samuelsson som ny […]

Protokoll Femsjö – Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson och Conny Ekman.     Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-12-07, kl.18:00 i Femsjö Skola §1 Mötets öppnande §2 Godkännande av dagordning. §3 Val av mötesordförande. §4 Val av mötessekreterare. §5 Val av två justeringsmän. Lennart […]

Protokoll från möte 2015-11-11 i Femsjö skola

Protokoll Femsjö –  Färgaryds Fiber Ek. Förening 2015-11-11, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Marcus Andersson, Åke Nilsson, Lennart Larsson, Krister Wahlström, Vincent Persson och Johnny Andersson   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Godkändes   3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   4 Val av mötessekreterare. Johnny Andersson valdes   […]

Protokoll från möte 2015-10-07 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-10-07, Kl.17:00 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström, Björn Oscarsson, Åke Nilsson, Marcus Andersson och Conny Ekman.   1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes […]

Protokoll från möte 2015-09-24 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-09-24, Kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Ulrik Bertilsson, Lennart Larsson, Vincent Persson, Krister Wahlström och Johnny Andersson. 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes 3 Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes 4 Val av mötessekreterare. Ulrik Bertilsson valdes 5 Val av två justeringsmän. […]

Protokoll från möte 2015-06-17 i Femsjö skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-06-17, Kl.18:30 i Femsjö Skola Deltagare: Mikael N, Marcus A, Åke N, Lennart L, Krister W, Ingmar W och Johnny A.   Mötets öppnande Ordförande Mikael Nykvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   Val av ordförande för mötet och sekreterare. Mikael Nykvist valdes till ordförande för […]

Protokoll från möte 2015-02-05, kl.18:30 i Femsjö Skola

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2015-02-05, kl.18:30 i Femsjö Skola   Deltagare: Mikael Nykvist, Lennart Larsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Vincent Persson, Johnny Andersson, Marcus Andersson, Conny Ekman, Ove Makkonen och Ulrik Bertilsson.   §1 Mötets öppnande   §2 Godkännande av dagordning. Godkändes   §3    Val av mötesordförande. Mikael Nykvist valdes   §4    […]