Föreslagen grävsträcka och markavtal

JTD har gjort ett förslag där fibern ska förläggas. Klicka här för att visa. Kontrollera gärna att punkten på kartan är på rätt plats. En röd punkt avser ej beställt och en gul punkt avser fastighet som beställt fiberanslutning. Genom att klicka på punkterna på kartan ges mer information om fastigheten. Diskutera gärna bästa sträckning […]

Sista beställningsdag framflyttad till 31 december 2016

IP-Only har informerat oss att det fortfarande går att beställa fiber. Sista anmälningsdag är nu satt till 31 december 2016.

Sista anmälningsdag framflyttad till 15 oktober 2016

IP-Only har flyttat fram sista anmälningsdag för att beställa fiber till den 15 oktober 2016. De utlovade informationskvällarna kommer att bli i september. Inbjudan med exakta datum och platser kommer att skickas ut till fastigheterna i området. Vi uppdaterar även här på hemsidan så fort vi fått informationen av IP-Only. Anmälan görs på http://hylte.ip-only.se/ Frågor hänvisas […]

Anmälan om fiber – rättelse

Sista anmälningsdag för fiberanslutning är den 31 augusti. Tyvärr har det i dagens utskick från IP-Only smugit sig in ett felaktigt sista datum som ni kan bortse från. Anmälan görs på http://hylte.ip-only.se/ Frågor hänvisas till IP-Only på telefonnummer 035-250 59 00 IP-Only kommer att bjuda in till informationsmöte under augusti.   /Styrelsen

Vår ansökan beviljad idag!

Idag har Länsstyrelsen i Halland haft beslutsmöte för Landsbygdsprogrammet. Enligt information från Bynet så har vår ansökan beviljats stöd. Som Gustav på Bynet uttrycker det ”Nu är det full gas som gäller”. Vi återkommer med mer information inom kort. /Ulrik    

Fiberförening har idag nått en överenskommelse med IP-Only

Det är med glädje och en viss stolthet som vi summerar dagens möte med IP-Only och Bynet. Fiberföreningen har under en tid förhandlat med IP-Only. IP-Only är det företag som Hylte kommun skrivit avtal med för att skapa ett kommunalt stadsnät. Tack vare det stora intresset för fiber i området har vi kunnat få till ett riktigt […]

Fiberförening har idag nått en överenskommelse med IP-Only

Det är med glädje och en viss stolthet som vi summerar dagens möte med IP-Only och Bynet. Fiberföreningen har under en tid förhandlat med IP-Only. IP-Only är det företag som Hylte kommun skrivit avtal med för att skapa ett kommunalt stadsnät. Tack vare det stora intresset för fiber i området har vi kunnat få till ett riktigt […]

Uppdaterade regler från Jordbruksverket

Jordbruksverket har under december 2015 justerat poängsättning och prioritering av ansökningarna. Det är nu endast tre kriterier som mäts. För vårt område tolkar vi det positivt. Vi hoppas få full poäng i minst två av de tre kriterierna. Angående den tredje som är anslutningsgraden, så finns en schablonberäkning som också kommer att ge oss hög […]

Nytt informationsblad till de boende i området

Vi har tagit fram ett informationsblad som vi kommer att dela ut till de boende i området. Det täcker förutom en generell uppdatering av vad som händer också ett förtydligande av kommunens avtal med IP-Only. På första sidan har vi summerat det viktigaste i punktform och på baksidan finns lite mer utförlig information att läsa.Vi […]

Fiberföreningen träffar Landshövdingen

Lena Sommestad besökte som ny Landshövding Hylte kommun den 16 maj. Det ingick bland annat besök på Elias Fries där vi i Femsjö Färgaryds Fiberförening fick en möjlighet att presentera vår förening och även framföra våra synpunkter. Presentationen inriktade sig på tre problem med tillhörande förslag till lösningar. – Ekonomi Halland är tredje sämst i […]