Author Archives: Ulrik

Byggstatus för området

För boende i sektor 1 ( Hässlehult, Sonhult, Kalvhult, Bexet, Kråkshult, Ekenäs och Gullanabba) pågår nu installationen av aktiv utrustning hemma hos er. Ni blir uppringda av en underleverantör till IP-Only som heter Blacklink. De bokar tid för installationen hemma hos er. Det återstår fortfarande lite jobb i den centrala noden men det ska snart

Read More

Årsmöte

Femsjö Färgaryds Fiberförening Årsmöte, 2019-06-11 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Mikael Nykvist valdes till ordförande Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet 3. Godkännande av röstlängden Godkändes 4. Val av en eller två justeringsmän Till justeringsmän valdes Björn Oscarsson och Åke Nilsson 5. Frågan

Read More

Mötesnoteringar från fibermöte 2018-08-27

Deltagare: Ottossons i Hedekas (gräventreprenör från Uddevalla): Viktor Andersson och Anders Hantoft 070-273 90 54 Karl Gottfridsson Byggchef IP-Only Jim Rosenvang på JTD Fredrik Odqvist inhyrd för IP-Only för att hjälpa till med markavtal Från fiberföreningen: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Björn Oskarsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Ingvar Persson, Vincent Persson och Johnny Andersson,   Status

Read More

Rättelse från IP-Only

IP-Only har felaktigt skickat ut erbjudande till de som redan beställt fiber. Det skapade självklart en hel del frågor. Avsikten var att bara skicka ut brevet till de som inte redan beställt. Nedan en länk till rättelsen som nu skckas ut. Rättelse_Hylte_20180528

Status grävning

IP-Only ska nu återstarta grävningen. En mer detaljerad tidplan väntas efter byggmöte nästa vecka.   För några veckor sedan fick fiberföreningen information om att IP-Only pausat många av sina projekt och det var oklart när dessa skulle återstarta. Vi blev givetvis oerhört bekymrade eftersom projektet redan dragit ut på tiden. Av den anledningen har vi

Read More

Årsmöte 2018

Årsmöte för Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2018-05-17 i Femsjö Skola   Mötets öppnande   Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Mikael Nykvist valdes till ordförande Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet   Godkännande av röstlängden Godkändes   Val av en eller två justeringsmän Till justeringsmän valdes Björn

Read More

Grävning återupptas i början av maj

Nedan en kort sammanfattning av dagens fibermöte i Femsjö skola Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Björn Oscarsson, Conny Ekman, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Krister Wahlström och Vincent Persson. Jim (JTD), Kalle Gottfridsson (byggledare på Bynet/IP-Only) och Leif Gustavsson (markavtalsspecialist på Bynet/IP-Only leif.gustavsson@bynet.se 070-545 99 80)   Det som hindrar fortsatt grävning

Read More