Information från IP-Only ang grävstart

IP-Only har gjort ett informationsutskick till de som beställt fiberanslutning. Klicka här för att läsa brevet    

Mötesnoteringar från fibermöte 2018-08-27

Deltagare: Ottossons i Hedekas (gräventreprenör från Uddevalla): Viktor Andersson och Anders Hantoft 070-273 90 54 Karl Gottfridsson Byggchef IP-Only Jim Rosenvang på JTD Fredrik Odqvist inhyrd för IP-Only för att hjälpa till med markavtal Från fiberföreningen: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Björn Oskarsson, Ulrik Bertilsson, Krister Wahlström, Ingvar Persson, Vincent Persson och Johnny Andersson,   Status […]

Rättelse från IP-Only

IP-Only har felaktigt skickat ut erbjudande till de som redan beställt fiber. Det skapade självklart en hel del frågor. Avsikten var att bara skicka ut brevet till de som inte redan beställt. Nedan en länk till rättelsen som nu skckas ut. Rättelse_Hylte_20180528

Besked från IP-Only – Grävarbetet återstartar 13 augusti

Vi har nu fått ett skriftligt besked från IP-Only.   –  Fiberarbeten startar 23/7 –  Grävarbeten startar 13/8   Vi återkommer när vi fått mer information från entreprenören om var och hur dom börjar.     //Mikael  

Status grävning

IP-Only ska nu återstarta grävningen. En mer detaljerad tidplan väntas efter byggmöte nästa vecka.   För några veckor sedan fick fiberföreningen information om att IP-Only pausat många av sina projekt och det var oklart när dessa skulle återstarta. Vi blev givetvis oerhört bekymrade eftersom projektet redan dragit ut på tiden. Av den anledningen har vi […]

Årsmöte 2018

Årsmöte för Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2018-05-17 i Femsjö Skola   Mötets öppnande   Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Mikael Nykvist valdes till ordförande Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet   Godkännande av röstlängden Godkändes   Val av en eller två justeringsmän Till justeringsmän valdes Björn […]

Grävning återupptas i början av maj

Nedan en kort sammanfattning av dagens fibermöte i Femsjö skola Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Björn Oscarsson, Conny Ekman, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Krister Wahlström och Vincent Persson. Jim (JTD), Kalle Gottfridsson (byggledare på Bynet/IP-Only) och Leif Gustavsson (markavtalsspecialist på Bynet/IP-Only leif.gustavsson@bynet.se 070-545 99 80)   Det som hindrar fortsatt grävning […]

Paus i grävningen, inväntar tillstånd från Trafikverket

Jim Rosenvang på JTD meddelade i torsdags att de nu får pausa med grävarbetet. IP-Only har tyvärr inte fått fram tillstånd från Trafikverket i tid. Det krävs för att få gräva utmed deras vägar. Vi hoppas dock att detta snart löser sig och att grävning kan fortsätta. Han meddelade också att det är problem med […]

Äntligen har grävning startat (bilder från Björn)

Grävningen är nu igång. Nedan ett antal bilder som Björn tagit från grävning vid Näset och Sonhult.

Grävstart V31 – Käpparna delas ut så fort vi får de levererade

Grävning startar V31. De startar i nordöstra hörnet och kommer att gå vidare ner mot Sonhult. Material och maskinupplag blir i Godhult hos Gummesson. Information har skickats ut till boende i detta område. De käppar som ska sättas ut för att markera var man vill få in fibern i huset har vi dock inte fått än. […]